Obsah,
Vážení obchodní přátelé,

v souvislosti s nemocí Covid-19 a nařízeními vlády, s mimořádným opatřením  a s rychlým vývojem virové infekce ve světě, si Vám dovolujeme sdělit několik stručných opatření, které naše firma zavedla a dále pak několik informací:

 

Opatření firmy JIVA Jirák

 • Na příjmu a expedici platí zvýšená bezpečnostní opatření s cílem zamezit osobnímu kontaktu mezi řidiči a zaměstnanci.
 • Žádáme zákazníky, aby pokud to půjde omezili osobní kontakt s našim obchodním a nákupním  oddělením. V případě, že kontakt je nevyhnutelný, požadujeme při vstupu do areálu používat roušku nebo respirátor.

 

Doplňující informace

 • V případě nacenění zakázek, objednávek zboží, servisu se na nás můžete obracet, jak jste zvyklí prostřednictvím emailu a samozřejmě i telefonicky.
 • Nemáme informaci o tom, že by některý z našich dodavatelů uzavřel výrobu.
 • Náš výrobní provoz  je plně funkční a zajištěn.
 • Do dnešního dne nebyl ani u jednoho ze zaměstnanců firmy Jiva Jirák zjištěn koronavir a ani nikdo není v karanténě z důvodu podezření na toto onemocnění.

 

Pevně věříme, že se nám všem tuto nelehkou situaci podaří zvládnout.

 

S pozdravem,

Václav Jirák, jednatel

 

Proč právě JIVA?

 • Na trhu působíme již od r.1935, což nás řadí mezi stálice v oboru práce s nerezem.
 • Profesionální přístup
 • Nabízíme zkušenosti, informace a reference z rozlišných oborů a realizovaných projektů po celém území ČR ale i v zemích EU.
 • Při výrobě používáme nejmodernější výrobní technologie
 • Díky vlastnímu konstrukčnímu oddělení jsme schopni realizovat projekty přesně dle přání zákazníka a nejsme svázaní na výrobu pouze typových produktů.
 • Díky vlastnímu týmu servisních techniků reagujeme v krátké době na potřebu oprav jak v záruce, tak po záruce.

Jiva Jirák

Vážení obchodní přátelé,

v souvislosti s nemocí Covid-19 a nařízeními vlády, s mimořádným opatřením  a s rychlým vývojem virové infekce ve světě, si Vám dovolujeme sdělit několik stručných opatření, které naše firma zavedla a dále pak několik informací:

 

Opatření firmy JIVA Jirák

 • Na příjmu a expedici platí zvýšená bezpečnostní opatření s cílem zamezit osobnímu kontaktu mezi řidiči a zaměstnanci.
 • Žádáme zákazníky, aby pokud to půjde omezili osobní kontakt s našim obchodním a nákupním  oddělením. V případě, že kontakt je nevyhnutelný, požadujeme při vstupu do areálu používat roušku nebo respirátor.

 

Doplňující informace

 • V případě nacenění zakázek, objednávek zboží, servisu se na nás můžete obracet, jak jste zvyklí prostřednictvím emailu a samozřejmě i telefonicky.
 • Nemáme informaci o tom, že by některý z našich dodavatelů uzavřel výrobu.
 • Náš výrobní provoz  je plně funkční a zajištěn.
 • Do dnešního dne nebyl ani u jednoho ze zaměstnanců firmy Jiva Jirák zjištěn koronavir a ani nikdo není v karanténě z důvodu podezření na toto onemocnění.

 

Pevně věříme, že se nám všem tuto nelehkou situaci podaří zvládnout.

 

S pozdravem,

Václav Jirák, jednatel

 

Proč právě JIVA?

 • Na trhu působíme již od r.1935, což nás řadí mezi stálice v oboru práce s nerezem.
 • Profesionální přístup
 • Nabízíme zkušenosti, informace a reference z rozlišných oborů a realizovaných projektů po celém území ČR ale i v zemích EU.
 • Při výrobě používáme nejmodernější výrobní technologie
 • Díky vlastnímu konstrukčnímu oddělení jsme schopni realizovat projekty přesně dle přání zákazníka a nejsme svázaní na výrobu pouze typových produktů.
 • Díky vlastnímu týmu servisních techniků reagujeme v krátké době na potřebu oprav jak v záruce, tak po záruce.

Novinky

12. 5. 2016 - Ambiente Pizza Nuova

Realizace zázemí pro Ambiente Pizza Nuova.

panenuovo_5 panenuovo_6

panenuovo_7

 

 

 

 

 

4. 5. 2016 - Avion Shopping Park Zlín

Lavi?ky a odpadkové koše v Shopping Parku Avion na Zli?ín?

2016-04-11 15.49.222016-04-11 15.50.552016-04-11 15.50.232016-04-11 15.49.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 3. 2016 - Konference HASAP

Standardy v rámci stravovacích služeb – 4. 4. 2016

Letos se uskute?ní již 11. ro?ník konference v?nované standard?m v rámci stravovacích služeb, který Vám p?inese jist? nemén? zajímavá témata jako v p?edchozích letech. A my jsme samoz?ejm? jednou z prezentujících spole?ností..
http://www.hasap-foodcontrol.cz/aktualne-37/Standardy-v-ramci-stravovacich-sluzeb-4-4-2016.html

23. 11. 2015 - Vánoční svátky

Vážení obchodní p?átelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že v termínu 18.12.2015 – 4.1. 2016 vyhlašujeme celozávodní dovolenou.
Veškeré poptávky a požadavky p?ijaté v tomto termínu rádi zpracujeme po jejím skon?ení.

D?kujeme za pochopení.
Váš obchodní tým spole?nosti JIVA Jirák

7. 4. 2015 - Zastávka U Klimešů

V sekci Mobiliá? | Zastávky naleznete nové fotografie!
http://www.jiva.cz/sluzby/mobiliar/zastavky

6. 1. 2015 - Vítězství v anketě o NEJ zastávku PID

Netradi?ní zastávka se zabudovanou knihovnou ve Vestci „U Klimeš?“ se stala vít?zem ankety o NEJ zastávku PID.
Podrobnosti o sout?ži naleznete v ?lánku deníku Metro.

Snímek obrazovky 2015-01-06 v 8.51.17

13. 8. 2014 - SOU Poděbrady

Rekonstrukce kuchyn? na St?edním odborném u?ilišti spole?ného stravování v Pod?bradech.

5. 11. 2013 - Fotogalerie
 • Nové fotografie v galeriích

Postupn? se budou v galeriích objevovat nové fotografie,
které byly vytvo?eny nejen v ateliéru, ale i pod širým nebem za krásných podzimních dní.

JIVA_-_0086

JIVA_-_0090

 

 

 

 

 

 

19. 6. 2013 - S nerezem to umíme
 • Facebook | S nerezem to umíme

Práv? jsme se vydali i do sv?ta sociálních sítí. V??íme, že v budoucnu zde naleznete nejen informace, ale i spoustu zajímavostí…

https://www.facebook.com/JivaJirakFacebook

Obsah,